News

Notice

No. Subject Writer Date View
23   2022년 KCI 등재후보지 『횡단인문학』 제11호 원고 모집 (~4/30 모집 마감)

2022-04-15

관리자  |  2022-04-15  |  조회수 : 62

  관리자   2022-04-15   62  
22   2021년 혐오사회, 공감인문학 독후감 공모전

2021-06-10

관리자  |  2021-06-10  |  조회수 : 344

  관리자   2021-06-10   344  
21   2020년 4행시 공모전

2020-10-20

관리자  |  2020-10-20  |  조회수 : 252

  관리자   2020-10-20   252  
20   2020년 [횡단인문학] 제5호(1월) 원고 모집

2019-12-01

관리자  |  2019-12-01  |  조회수 : 346

  관리자   2019-12-01   346  
19   2019년 열네 번째 인문주간 수강생 모집

2019-10-20

관리자  |  2019-10-20  |  조회수 : 258

  관리자   2019-10-20   258  
18   2019년 아동인문캠프 참가자 모집

2019-07-10

관리자  |  2019-07-10  |  조회수 : 239

  관리자   2019-07-10   239  
17   2019년 '실버세대'를 위한 역사인문강좌 2차 수강생 모집

2019-04-05

관리자  |  2019-04-05  |  조회수 : 299

  관리자   2019-04-05   299  
16   2019년 용산 여성인물 스토리텔링 수강생 모집

2019-02-10

관리자  |  2019-02-10  |  조회수 : 267

  관리자   2019-02-10   267  
15   2019년 '청소년'을 위한 인문학 강좌 수강생 모집

2019-02-01

관리자  |  2019-02-01  |  조회수 : 260

  관리자   2019-02-01   260  
14   2019년 '청장년'을 위한 인문학 프로그램 수강생 모집

2019-01-20

관리자  |  2019-01-20  |  조회수 : 285

  관리자   2019-01-20   285